Béns de consum.

Mobiliari.

Les aplicacions més usuals del feltre a la indústria del moble són la protecció, l’amortiment i el farciment del mobiliari, així com a material estètic per a la confecció de mobles com ara separadors o llums.