Béns de consum.

Embalatge.

La seva capacitat per absorbir impactes el fa ideal per a qualsevol classe d’embalatge.