Feltres tècnics.

Els nostres feltres tècnics es poden utilitzar en diferents branques de la indústria com aïllants tèrmics, suports antivibratoris, elements greixadors, filtres, retenidors, juntes, volanderes, etc.

Podem aplicar diversos acabaments per dotar els nostres feltres de propietats especials per a aplicacions específiques: ignifugat, hidrofugat, antifloridura, píling, antiestàtic, antitaques, antiarnes i antilliscant.

Malgrat la nostra àmplia gamma de productes estàndard, som molt flexibles a l’hora de fer productes customitzats per als nostres clients.

Sectors relacionats amb els feltres tècnics

Béns industrials

AutomocióIndustria_del_paindustria metalurgica Textil Olius

Béns de consum

Decoració